Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vårprogram for Vaskeriet
Publisert  20.01.11
Sist endret  01.05.11
  
Du husker vaskeriet, ikke sant? Våre naboer rett over grensen til bydel Alna har bygget opp et eget kulturhus i Prost Hallings vei 1.

Det er ikke langt å gå fra Etterstad (rød sirkel på kartet). Eller du kan ta buss 66 (holdeplass i blå sirkel).

Nå er vårprogrammet kommet, og vi er fremdeles velkomne til å ta en tur over grensen.

Onsdag 25. mai
Lokalmesterskapet i quiz, 3. runde
Tema: Godt og blandet om Norge
Onsdag 23. juni
Sankthansfest med grilling i solskinn


Tidligere innslag er flyttet nederst, av hensyn til de som vil se helheten i programmet.

Onsdag 9. februar
Lokalmesterskapet i quiz
Tema: Musikk
Musikkquiz
Onsdag 16. februar
Østre Aker Leseforening
"Les for meg pappa" med foreningen "!Les" og forfatterbesøk
Onsdag 16. mars
Østre Aker Leseforening
Tove Nilsen!
Tove Nilsen
Onsdag 30. mars
Lokalmesterskapet i quiz, 2. runde
Tema: Kjente personer
Onsdag 6. april
Østre Aker Leseforening:
Trude Teige og Jan Ove Ekeberg har du kanskje sett på TV2. Men vi får også møte forfatterene Trude Teige og Jan Ove Ekeberg.
Onsdag 4. mai
Vaskeriet kulturhus
1 år!
Hurra
Onsdag 11. mai
Østre Aker Leseforening:
Anne Holt!