Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Klimavennlig nybygg i Østensjøveien 27
Publisert  24.01.11
Sist endret  24.01.11
  
I 2008 fortalte vi om utbyggingsplaner i Østensjøveien 27 - altså eiendommen ved siden av Nordox-fabrikken. All bebyggelse på tomten skal rives, og helt nye bygninger oppføres.

Planene er nå vedtatt i bystyret. Her er en skisse av det planlagte bygget sett fra baksiden (altså siden vekk fra Østensjøveien).


Her er en mer detaljert tegning av gårdsrommet: (Nå er det jo ikke sikkert bygget blir akkurat slik. Den vedtatte reguleringsplanen er ikke så detaljert, og så vidt vi forstår er det minst to forskjellige utkast)


Dette er et "forbildeprosjekt" - et FutureBuilt-hus. Det innebærer bl.a at klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport skal reduseres med 50% i forhold til det som er vanlig i dag. Bygget blir mer miljøvennlig enn såkalte passivhus. Her er bygget slik arkitektene tenker seg det sett fra Østensjøveien. (Selv om vi har en mistanke om at tegneren ikke har hatt noe særlig forhold til at Østensjøveien faktisk skal her.)


Det planlegges nå kontorer (samt forretning i første etasje mot Østensjøveien). Men langsiktige planer for området tilsier mer boliger når Østensjøveien bygges om og får mindre trafikk. Blokkene som strekker seg innover i kvartalet skal derfor bygges slik at de senere kan konverteres til boliger.