Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

VPOR for Brynområdet
Publisert  24.01.11
Sist endret  24.01.11
  
I forbindelse med det vi skrev om Østensjøveien 27 oppdaget vi en annen plan som er av interesse for oss som naboer.

Kjenner du til VPOR for Ensjø? VPOR står for Veiledende Prinsipplan for det Offentlige Rom. Og på Ensjø ser den slik ut:


VPOR er et eksempel på byplanlegging på sitt beste. Før alle de forskjellige utbyggingene har man laget en plan for turveier, parker, plasser o.s.v. Vi har fått navn som Grønvoll park, Østre- og Vestre Parkdrag, Stålverksparken, Biblioteksparken, Malerhaugparken og Nordre- og Søndre tverrforbindelse.

I forbindelse med vedtaket i reguleringssaken Østensjøveien 27, sier bystyret:

Byrådet tar i løpet av 2011 sikte på å igangsette arbeid med en veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR) i Brynområdet etter mønster av VPOR for Ensjøområdet som ble vedtatt av bystyret 17.01.2007. En vedtatt VPOR for Brynområdet vil kunne sikre en helhetlig utvikling av Brynområdet der det legges til rette for en gradvis boligutbygging i tråd med den vedtatte rammeplanen.

Brynområdet kan bli en viktigere del av lokalmiljøet når gangbroa til Surstoffveien en gang er på plass.