Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Østre Parkdrag på Ensjø
Publisert  09.02.11
Sist endret  09.02.11
  
Plan- og bygningsetaten kunngjør nå planene for Østre Parkdrag. Selve parkdraget strekker seg fra Ensjøveien til Stålverksveien. I tillegg det en arm som kombinert med torg og gangveier når helt til Grenseveien ("Sentral tverrforbindelse").
Østre Parkdrag
For å komme til dette parkdraget (når det står ferdig om noen år) går du bare ut på andre siden av Fyrstikktorget. Langs Østre Parkdrag og Sentral Tverrforbindelse finner du navn som Biblioteksparken, Teglverksparken, Lilleplassen, Grønvoll plass og Grønvoll park.

Det høres kanskje ikke så spennende ut å kunne gå til Stålverksveien, men det er bare sluttet på denne reguleringsplanen. Fra enden av Østre Parkdrag skal du kunne følge Østre Bekkedrag, med gjenåpnet Lillebergbekk helt opp til Hovindammen.

Ensjø Origo finner du en lengre artikkel, med lenker til det meste av det som finnes om parkdraget - inkludert egne bilder av det meste av parkdraget slik det fremstår i dag.