Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Skole på Teglverkstomta
Publisert  05.03.11
Sist endret  05.03.11
  
Vi skrev i 2005 om planer for utbygging av Teglverkstomta på Hasle. Det har ikke skjedd stort i årene som har gått siden, men nå har Undervisningsbygg funnet frem planene igjen.

Slik er det meningen at Teglverkstomta skal se ut (du har Grenseveien og Hasle Torg til venstre på bildet):

Teglverkstomta
Det skal bygges skole og barnehage. Men for de av oss som ikke tilhører den skolekretsen, er det vel først og fremst uteområdene som blir interessant. I stedet for brakker og snødeponi får vi en gjenåpnet Hovinbekk med en dam på 6000 kvadratmeter og turvei.

Vi kan se litt nærmere på detaljene (klikk på bildene for å se en større versjon). Her ser vi selve skoleområdet og det meste av Teglverksdammen. Selv om skoleområdet er inngjerdet, så vil jo uteområdet fremstå som en del av grøntområdet rundt dammen. I følge reguleringsbestemmelsene skal "dammens nordside ha en urban og stram karakter som innbyr til lek og opphold, mens dammens sørside skal ha naturkarakter og tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon."

Teglverkstomta


Lenger inn på området finner vi ny barnehage, og de eksisterende idrettsanleggene. Hovinbekken åpnes i en kanal langs T-banen, og i tillegg skal det lages en flomvannsbekk langs turveien. Legg også merke til at det er planlagt en gangbro over T-banen til andre siden av Økernveien.

Teglverkstomta


Til slutt ser vi at dammen fortsetter helt ned til Grenseveien. Det blir også etablert en gangbro mellom Hasle Torg og Hovin borettslag. Det foreligger forøvrig også planer om gjenåpning av Hovinbekken på andre siden av Grenseveien, helt ned til Ensjø. (De forstørrede utsnittene av illustrasjonsplanen har ikke nødvendigvis samme skala).

Teglverkstomta