Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nybygg i 14 etasjer
Publisert  26.03.11
Sist endret  26.03.11
  
Etter planene om nye blokker i Etterstadsletta trodde vi at vi hadde sett vår siste utbyggingssak på "gamle" Etterstad - rett og slett fordi det ikke fantes flere områder å bygge ut. Men vi tok altså feil.

SJ arkitekter jobber nå for Backe prosjekt med nybygg på det som i dag er parkeringsplassen utenfor Rema. Slik ser det ut i dag (bortsett fra at den nye gangbroen mangler).

nybygg bjn

Den nye bebyggelsen er planlagt i to tårn på 12 og 14 etasjer, med felles trappeoppgang.

nybygg bjn

Det er først og fremst boliger som er planlagt i de nye blokkene, med noe forretningsareale i de nederste etasjer. Siden en tomt på denne størrelsen opplagt vil få problemer med å skaffe tilstrekkelig uteareal til boliger, planlegges det takterrasse på den bygningen som står der i dag. Her er et bilde av modell som viser nybygget sett fra Alna Terrasse (eller fra et punkt høyt over).

nybygg bjn

Ulempene for oss vil først og fremst være tap av utsikt for en del beboere i Etterstad Vest og Alna Terrasse. Vi mangler muligheter til å beregne nøyaktig hvor taket på de nye blokkene vil være på dette bildet, men uansett tror vi ikke lenger man vil kunne se Ekebergåsen som i dag - selv ikke fra øverste etasje.

nybygg bjn

Fordelene vil vel først og fremst være å finne i forretningsdelen av bygget. I arkitektenes redegjørelse til Plan- og bygningsetaten heter det:

"Det vurderes også å tilrettelegge for et utvidet nærsenter med småbutikker, service og bevertning. Det ønskes kun forretninger som tjener nærområdet, som innbærer dagens matbutikk, og evt. apotek, frisør og blomsterforretning. Det vurderes også å kombinere nærsenteret med et helsesenter. Totalt samlet BRA areal for forretning er foreslått til 1900 m2."Hvor står saken i dag?

Det som har skjedd foreløpig er at det har vært et forberedende møte i Plan- og bygningsetaten før innsending av planinitiativ. Reguleringsforslaget er altså ikke ferdig utarbeidet, og har ikke vært til behandling f.eks. i bydelen.nybygg bjn