Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Fra reperbane til boliger
Publisert  27.03.11
Sist endret  27.03.11
  
For 3 år siden kunne vi se store mengder svart røyk som veltet opp like ved Etterstad.

Timms

Det var gamle Timms reperbane som brant. Det som antagelig var den lengste trebygningen i Oslo, den var bygget for å strekke tau.

Timms

Dermed var det slutt på et stykke lokal industrihistorie. Bedriften flyttet hit i 1876. Men nå foreligger det planer om nye boliger på denne tomten.

Timms

Det skal bygges blokker på 4-5 etasjer (til venstre i bildet) og rekkehus i 3 etasjer (til høyre).

Timms

Her ser vi bygningene fra en annen vinkel:

Timms

Boligene som sådan vil ikke ha stor betydning for oss på Etterstad. Men i forbindelse med planene fremkommer det at det har skjedd en liten, men viktig endring i den nye kommunedelplanen Grøntplan for Oslo siden den var på høring.

I den versjonen som lå ute til høring var det tegnet inn en viktig gangforbindelse gjennom dette området, bort til undergangen under Strømsveien ved Hovin skole. (Kanskje ikke så viktig for oss i dag, men når den planlagte gangbroen over T-banen fra Etterstadkroken bygges, vil det bli annerledes.) Gangforbindelsen er markert med blått på kartet under, og følger grensen til Østre Gravlund

Timms - gangvei

Men i møtereferatet nevnes det at Plan- og bygningsetaten ikke lenger er opptatt av dette. Og når vi sjekker den versjonen av Grøntplanen som nå er til politisk behandling, så stemmer det. Den prikkede linjen følger samme trasé fram til Østre Gravlund, men svinger seg så gjennom borettslaget nordøst for gravlunden. Så krysser den Store Ringvei, tar en liten sving på andre siden, for så å krysse Store Ringvei igjen.

Timms - gangvei

Ikke akkurat en omvei vi ønsker oss på søndagsturen. Vi håper at det blir muligheter for å ta korteste vei fram langs de nye boligene.