Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor er trærne?
Publisert  04.04.11
Sist endret  04.04.11
  
Det er en stund siden vi har gått Strømsveien langs Østre Gravlund. Men sannelig har det skjedd ting siden sist. Sist gang var det en tett rekke trær mellom gangveien og kirkegården.

Østre Gravlund

Trærne er borte. Utsikt mot Helsfyr stasjon fra porten.

Østre Gravlund

Utsikt i motsatt retning.

Østre Gravlund

Vi begriper ikke at dette kan ha skjedd uten at vi har hørt om det. Jernbaneverket ønsker å fjerne 42 trær langs jernbanelinjen i Gamle Oslo, og debatten om dette har rast siden 2009. Men her er 130 store trær borte uten at vi kan finne en eneste melding om dette noe sted.

Vi kommer kanskje tilbake til saken - vi har foreløpig ikke hørt noen begrunnelse for fjerning av disse trærne.