Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

1. mai
Publisert  28.04.11
Sist endret  28.04.11
 
Søndag er det 1. mai. Vi har prøvd å søke litt for å se hva som skjer i vår bydel. SV har kransenedleggelse for Rudolf Nilsen på Rudolf Nilsens plass kl. 09.30. Arbeiderpartiet har 1. mai frokost i Grønland Menighetshus, Grønlandsleiret 41, fra kl. 09.00. Vålerenga skoles musikkorps sørger for musikken. Så slutter de seg til SVerne på Rudolf Nilsens plass, og går sammen til Youngstorget.

Rudolf Nilsen


Og Rødt? Nei, vi har ikke glemt dem. Vi var også innom sidene til Rødt i Gamle Oslo. Der opplyses det bare at det er Rød byvandring lørdag 27. september.

Rødt Gamle Oslo


Lørdag 27. september? Vel, det må være enten 2008 eller 2014....