Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Asfaltarbeider i Ensjøveien
Publisert  02.06.11
Sist endret  02.06.11
 
Vi har mottatt følgende mail fra Oslo Vei:

Informasjon om asfaltarbeider
6. juni – 10. juni 2011
Oslo Vei AS utfører gravearbeider for nye Ensjøveien Miljøgate på oppdrag fra Oslo kommune. Våre arbeider i Ensjøveien går nå mot en avslutning og i denne forbindelse pågår det forarbeider for asfaltering av selve veien samt asfalteringsarbeider for fortauer.

Dette medfører redusert fremkommelighet i Ensjøveien på kvelds- og nattestid fra og med mandag 6. juni 2011. Kjøring til eiendommene blir tillatt, men ingen gjennomkjøring.

Det vil utføres asfaltarbeider fra mandag 6. juni kl 18:00 og ut hele uken. Selve hovedasfalteringen av Ensjøveien vil foregå
  • fra onsdag 8. juni kl 18:00 til torsdag 9. juni kl 06:00
  • fra torsdag 9. juni kl 18:00 til fredag 10. juni kl 06:00.

Vi beklager eventuelle ulemper våre arbeider måtte medføre for beboerne og takker for utvist tålmodighet.
asfaltering