Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Slutt på EKTV-kanalene!
Publisert  19.06.11
Sist endret  16.09.11
 
Dette ble først lagt ut i juni, men forhandlingene med Get har kommet videre, og fremtiden til EKTVs egne kanaler er avgjort.

EKTV hadde en gang et av byens største utvalg av kanaler, på grunn av egne antenner, som tok ned flere kanaler i tillegg til de man kjøpte fra Janco (det som i dag er Get). Hvilke kanaler vi skulle ta ned var gjenstand for hyppige brukerundersøkelser og heftig debatt. På taket av Etterstadsletta 41 står det parabolantenner og en liten brakke full av teknisk utstyr som gjorde dette mulig.

Etterstadsletta 49

Men i dag er situasjonen en annen. Med dekodere kan hver enkelt av oss kjøpe de kanalene de ønsker. Er sport (i sofaen) det viktigste i livet ditt, kan du få deg så mange rene sportskanaler, at bare disse er like mange som hele EKTVs tilbud på begynnelsen av 90-tallet.

Sportskanaler

Spørsmålet er om det er noe poeng i å opprettholde egne EKTV-kanaler lenger. De er gratis, sa du? Jo, forsåvidt, siden du ikke får noen egen regning på disse. Men EKTV må betale rettighetshaverene avgift gjennom Norwaco - og den avgiften betales for alle som har mulighet til å se den, enten de bruker den eller ikke. Dessuten er det en del driftsugifter knyttet til kanalene. Dette betaler du over husleia.

TVE, Sat1 og RTL+ er alle kanaler som kan kjøpes som enkeltkanaler fra Get . Da betaler Get Norwacoavgiften for de som faktisk ser kanalen. Abonnerer du på en av disse fra Get for koster det kr. 39,- pr. måned. Det vil si at ganske mange må bruke kanalen for at det skal lønne seg at alle har den.

Det forhandles nå om ny avtale med Get. Forhandlingene er ikke sluttført, men det er klart at det vil bli ekstra valgfrie kanaler for alle på Etterstad, uten tillegg i pris. Dette til erstatning for egne kanaler. Fordelen for Get vil være at EKTVs egne kanaler er analoge, noe som gjør at de opptar mye av kapasiteten i nettet. Denne kapasiteten vil frigjøres for Gets produkter.

Det hadde selvfølgelig vært ideellt om vi kunne få nye kanaler fra Get på plass før de gamle ble avviklet. Men EKTV har fått problemer med det gamle utstyret. Det vil ikke bli investert i nytt utstyr eller teknisk assistanse i den korte tiden som gjenstår. I stedet vil anlegget på taket av Etterstadsletta 41 bli revet.