Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Skole i Brynsengfaret?
Publisert  18.09.11
Sist endret  18.09.11
  
Det er planer om ny skole i vårt nærmiljø. Dette kommer vi straks tilbake til, vi skal bare først ta et tilbakeblikk:

Denne nettsiden ble opprettet i april 2002. Og en av de første sakene vi skrev om var utbyggingsplaner i Etterstadkroken. (Det het Etterstadkroken 9 den gangen, navnet Brynsengfaret kom senere). Dette er Etterstadkroken 9 slik det så ut den gangen:

Etterstadkroken 9
I reguleringsforslaget fra 2002 var det meningen å beholde den gamle buehallen, og modellen så slik ut:

Etterstadkroken 9


Men noen år senere var det gitt rivningstillatelse, og buehallen ble nærmest øyeblikkelig revet. Det var klart for en ny reguleringsplan. Det første forslaget forelå i 2005. Bildet under er fra 2010, men selv om det har vært gjort endringer i årene i mellom er det grunnleggende samme plan.

Brynsengfaret 8 - 12


I sommer var det offentlig ettersyn, med tre alternative planforslag. Vi trodde at saken gikk mot slutten. Men nå viser det seg at arbeidet med regulering er stilt i bero. Grunnen er at NCC eiendom nå forhandler med Oslo kommune, som ønsker å kjøpe tomten til skoleformål.

I forslag til skolebehovsplan 2012-2022 (høringsutkast, ennå ikke vedtatt) foreslås det flere tiltak for å sikre tilstrekkelig med skoleplasser for en beregnet vekst i antall elever. Blant forslagene er en 1 - 7 skole med 4 paraleller i Lodalen. Hvis forhandlingene går som kommunen håper, ser det ut til at denne skolen kan havne i Brynsengfaret i stedet for i Lodalen.

Man kan selvfølgelig diskutere fordeler og ulemper med en skole i stedet for andre naboer. I 2002 var det planer om et rent næringsbygg. Alle de tre alternativene som var til offentlig ettersyn hadde en blanding av næring og bolig. Men for oss på Etterstad - i alle fall for alle som har barn (eller har tenkt å få) - er det jo mer interessant hva som skjer med skolekretsene.

Tilknytningen til Vålerenga er for mange av oss en viktig del av vår identitet. Hva skjer med den hvis ungenes skolevei går i motsatt retning? Blir Etterstad delt mellom to skolekretser? Men de i Etterstadkroken som har klaget over utrygg skolevei og manglende fortau blir kanskje glade over muligheten til å få skoleporten rett utenfor vinduet.

Og hvis skolen blir noe av: Så synd at man ikke visste det tidligere. Tenk om Guttorm Bruskelands prisbelønte buehall kunne gjenoppstått som aula og gymsal.


Tidligere innslag om Etterstadkroken 9/Brynsengfaret 8-12:

Brynsengfaret - ny regulering
Hva skjer i Brynsengfaret? (2009)
Ha skjer med Brynseng Park (2009)
Rivingen har begynt (2006)
Brynseng Park (2005)
Byggeplaner i Brynsengfaret (2005)
Etterstadkroken 9 er borte (2004)
Nye byggeprosjekter i Etterstadkroken (2002)