Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Alna og Hovinbekken
Publisert  13.10.11
Sist endret  13.10.11
  


LA21 i Gamle Oslo har møte mandag 24. oktober, kl. 19.00.

Sted: Bydelsadministrasjonen, møterom 2. etg. i Platous gate 16. (ringeknapp ”Politiske møter”)

Møtet er åpent for enkeltpersoner, lag og foreninger og alle som er opptatt av nærmiljøet og miljøsaker i bydelen.

Tema:

Alnaelva og Hovinbekken – sentrale vannløp i bydelen. Innledning ved Karsten Sølve Nilsen, Oslo Elveforum.


Karsten Sølve Nilsen innleder om Alna og Hovinbekken

Alnaelva eller Alna er Oslos lengste elv. Det har vært interesse for visjonen om å åpne Alnaelva ut gjennom det nye kunstige vannspeilet gjenskapt i tilknytning til middelalderparken. I arbeidet med kommunedelplan for Alna miljøpark har det vært pekt på: Alna i landskapet – den blå - grønne strukturen og mulighetene for rekreasjon og ”urbant naturvern” med en utvikling som bygger på mulighetene som aktiv bruk av vann gir. Hovinbekken også omtalt som Nonneelva og Munkebekken er en av Oslos viktigste elver. I den historiske romanen Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset omtales elva som Klosterelva. Hovinbekken er den av Oslos elver som ligger mest under jorda. Det arbeides i dag med gjenåpning av elva.


Middelalder-Oslo mellom Alna og Hovinbekken


LA21 Gamle Oslo som pådriver for en miljøvennlig utvikling i bydelen og et forum for nærmiljøet og miljøsaker. En oppsummering av aktiviteter og ideer for fremtiden. v/Geir Hem leder LA21 Gamle Oslo