Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bedre bussforbindelse!
Publisert  06.11.11
Sist endret  06.11.11
  
Det er en nyhet vi har hatt flere ganger, og busstilbudet blir faktisk bedre og bedre. Sist gang var det at buss 37 nå går hele døgnet. Nå gjelder det buss 21. Plakaten har hengt på bussen en tid, men i rushtiden er det jo ikke alltid så lett å se slikt.Vi er ikke sikre på hvor lett det blir å lese det dårlige bildet, så vi gjentar:

21 Helsfyr-Aker brygge får 5 minutters rute i ettermiddagsrushet helt fram til 17.30.
I løpet av høsten settes leddbusser gradvis inn på alle avganger og linjen får bedre kapasitet


Leddbusser! I stedet for de små trange bussene som brukes i dag.


Middels fullt på 21-bussen


Vi gleder oss til leddbussene!