Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny avtale EKTV - Get
Publisert  17.12.11
Sist endret  17.12.11
 
Etterstad Kabel-TV, som eies av de 10 "gamle" boligselskapene på Etterstad, har forhandlet fram en ny avtale med Get.

Det ser ut til å bli en god avtale, som har noe for de fleste. Den som er glad i ny teknologi kan glede seg til en dekoder som er så ny at du ennå ikke finner den på Gets produktsider. Og hvis det er tvert om, og du foretrekker å la dekoderen ligge i esken sin, får du nesten dobbelt så mange analoge kanaler. Prisen går opp, men så lite at praktisk talt ingen vil merke det på husleia. Det skyldes bl.a. at man nå har en kollektiv internettavtale, der alle får tilgang på internett enten de ønsker det eller ikke.

Til gjengjeld vil svært mange spare penger på sitt private kundeforhold hos Get. De som f.eks. leier HDPVR og har internett i dag vil kunne spare 190 kr. pr. måned.

EKTV har fjernet sine gamle parabolantenner, og formidler ikke lenger egne kanaler. Vi utelukker ikke at noen som er sterkt knyttet til en av disse kanalene vil sørge over det. Men det skal godt gjøres å ikke innrømme at det er et godt bytte når vi i stedet kan velge våre favoritter blant 45 forskjellige kanaler. Du kan les mer om det her

Under kan du lese informasjonsbrev fra EKTV:

Til beboere tilknyttet Etterstad Kabel TV.

Etterstad Kabel TV (EKTV) har inngått en ny avtale med Get om videreføring av TV og bredbåndstjenester. Avtalen er forhandlet frem i et tett samarbeid med Årvoll kabelnett som sikret oss en tung forhandlingsposisjon

Avtalen inneholder en rekke endringer og nye tjenester som vil få betydning for dere.

Kanaltilbud
Standard pakke av digitale kanaler vil være omtrent som i dag. Den analoge kanalpakken vil øke fra 10 til 18 kanaler. Men det vil bli åpnet for den enkelte husstand til fritt å velge 4 kanaler i tillegg til disse ut i fra en menyliste. Disse kanalene vil kunne erstatte de analoge kanalene som EKTV selv inntil nylig har distribuert. Men det vil også være en rekke andre kanaler dere nå vil kunne velge mellom.

Bestilling av kanaler gjøres hos Get ved å ringe 02123. Get har stor pågang på telefon frem til ca 15. januar, og for at dere ikke skal bli påvirket av for lang ventetid så anbefaler vi at dere venter med å gjøre bestilling til etter nevnte dato.

Justeringer i priser for eksisterende abonnenter vil være gjeldende fra 16. desember, men endringer vil ikke nødvendigvis fremkomme før i faktura for februar 2012.

For å få de kanalene du ønsker som gratis tilleggskanaler må du velge blant de kanalene som ligger i vedlagte liste..

Betalkanaler etc må avtales direkte med Get som i dag.

Ny standard TV – dekoder.
Alle husstander vil få en ny type standard dekoder, en såkalt ”mikrozapper” som Get vil lansere i 2012. Vi forventer lanseringen i april/mai. Denne dekoderen vil inneha en rekke nye muligheter som den gamle standarden på Etterstad ikke har. Den vil også danne grunnlaget for senere videreutvikling av ny funksjonalitet og tjenester. På denne måten vil husstandene på Etterstad raskt kunne ta i bruk den nye tjenesteplattformen for TV –tjenester. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om denne dekoderen nærmere tidspunktet for lansering.

Mange har i dag allerede en dekoder som har høyere funksjonalitet enn det standard – løsningen vil legge opp til i de første månedene. Ca 25 % av husstandene på Etterstad har en såkalt HD PVR – dekoder som de i dag leier fra Get for kroner 99,- pr mnd. Denne prisen vil nå fra januar bli redusert til kr 39,-. Nye abonnenter av denne boksen vil også fra nå slippe etableringsgebyret på kroner 499,-.

Kollektivt bredbånd:
Avtalen innebærer også en kollektiv løsning på bredbånd (internett) fra mai 2012. Det vil bli en standard løsning for alle husstander som gir en overføring med lav hastighet . Hver enkelt husstand vil kunne avtale seg frem til økt kapasitet utover denne basis – løsningen til en sterkt rabattert pris i forhold til dagens løsning.  Det innebærer at de som har, eller ønsker seg, høyere hastigheter vil få en reduksjon på ca 130 kroner pr mnd i forhold til dagens listepriser.

Informasjon:
EKTV`s informasjonskanal faller nå bort, men vil bli erstattet med en egen informasjonskanal  som kan hentes frem ved hjelp av den nye dekoderboksen. Denne vil etter planen bli lansert i sammenheng  med lanseringen  av ny dekoderboks og innføringen av den nye bredbåndsløsningen, dvs i mai.

De fleste spørsmål rundt tilbud og betingelser kan besvares av Gets kundesenter, men du kan også kontakte EKTV på , eller skrive til EKTV, Etterstadsletta 27 c, 0660 OSLO.

Med hilsen

Etterstad Kabel-TV