Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nordox utvider
Publisert  20.04.12
Sist endret  20.04.12
 
Vi har jo skrevet om dette i 2009 og 2010. Men utvidelsesplanene har tatt tid. Rammeplanen for området forutsetter en transformering til boliger, og Plan- og bygningsetaten tenkte seg mer en avvikling av industrien med tiden enn utvidelse.

Uten at vi vet om det var det som gjorde utslaget, kan vi nevne at administrerende direktør skrev til Byrådslederen. "For fem år siden var det dine medarbeidere som kontaktet Nordox for å få tatt valgkampbilder i en oppegående produksjonsbedrift. Denne gangen tar jeg kontakt for å prøve å få forståelse for den vanskelige situasjonen Nordox er satt i av Oslo Kommune..."

Så var det en runde med nye dispensasjoner fra reguleringsplanen. Men nå er byggearbeidene i gang.

Nordox - utvidelse