Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

1. mai
Publisert  27.04.12
Sist endret  27.04.12
 
Tirsdag er det 1. mai. Vi har prøvd å søke litt for å se hva som skjer i vår bydel.

Arbeiderpartiet er tidligst i gang om morgenen, og åpner med frokost kl. 10.00 på Grønland meningshetshus, Grønlandsleiret 41. (Årets tema: Trygg økonomisk styring, apeller ved Marit Nybakk og Jonas Bals).

SV har kaffe, kaker og leker for bana på Rudolf Nilsens plass fra 10.45. Så kommer Arbeiderpartiet i tog fra Grønland med Vålerenga skoles musikkorps, og det blir felles arrangement med appeller og kransnedlegging ved Rudolf Nilsens statue. I følge Arbeiderpartiets hjemmeside sammen med Rødt, men på Rødts side inviteres man til en lommelyktmarsj 24. februar. (Neida, vi skal være de siste til å kritisere at en side ikke alltid er 100% oppdatert.)Rudolf Nilsen


Og på ettermiddagen spiller Vålerenga janitsjar på Vålerenga vertshus, kl. 16.00

1. mai konsert