Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor er bussen min?
Publisert  29.04.12
Sist endret  29.04.12
 
Hvis du pleier å ta buss 21, eller buss 66, så bør du være klar over at de har byttet plass!

plassbytte


Det vil si at buss 21 nå tar opp sine passasjerer i den fjerneste kroken av terminalen, nesten nede ved Thor Sandborgs Higen.

21-bussen


Og buss 66 stopper nå rett utenfor Vitamintorget.

66-bussen


Vi har ikke sett noen begrunnelse for dette fra Ruter, men for de som reiser i rushtiden er det lett å gjette. Det er for mange busser som kommer inn og skal sette av folk samtidig. Dermed blir det mye press på platformen nærmest T-banen. Da er det bedre med en liten buss hvert kvarter enn en leddbuss hvert 5. minutt.