Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvilken sommerfest?
Publisert  15.05.12
Sist endret  15.05.12
 
Det blir flere arrangementer på Etterstadsletta i år. Det første er en sommerfest 3. juni, og vi har fått spørsmål om det er Etterstad vel som har lagt opp programmet.

Det er det ikke. Vår fest blir 25. august, med Oslo Radioorkester som i fjor.

Oslo Radioorkester

Det er en gruppe bestående av Vålerenga kirke, Grønland kirke, Søndagskolen (Kampen), Kristi menighet (Kampen) og Det Norske Misjonsselskap (Gamlebyen) som står for festen 3. juni.
Programmet er jo preget av det.

Øystein og Chris
Hovedinnslaget er Øystein og Chris. Du har kanskje sett plakaten, og til og med hørt CDen? Du kan også besøke hjemmesiden deres på ellerstakk.no. Der står det bl.a. :
"Vi som jobber her i Øystein-prosjektet ønsker at hvert barn og hver familie i Norge og verden skal høre evangeliet om Jesus Kristus og lære å leve i det.".

Det er sikkert en målsetning mange foreldre deler og er glade for, men vi er jo også kjent med at det finnes foreldre som har andre ønsker for sine barn. Vi tar ikke stilling til det, men synes det er viktig at foreldre vet på forhånd hva budskapet er.

Det tredje arrangementet er en Oktoberfest ... i september. Nærmere bestemt 15. september. Den arrangeres av Lions Club Oslo/Vålerenga. Vi har ennå ikke fått programmet, men regner med at det kommer til å ligne mye på fjorårets program.