Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny park!
Publisert  12.06.12
Sist endret  12.06.12
 
Det planlegges en ny park like i nærheten av Etterstad, i dette området (Etterstad er nederst i høyre hjørne):


Hvis du leter etter et godt eksempel på hvordan det er å bo på Etterstad, så prøv dette: Da vi først hørte nyheten, så kikket vi ut av vinduet på grøntområder i alle retninger, og tenkte: "Men er det noen her som er interessert i det, da? Helt på andre siden av Strømsveien?".

Men det er klart at nye parker dukker ikke opp hver dag - det er en stor nyhet dette.

Her skal parken ligge, mellom Malerhaugveien og Ensjøveien, rett bortenfor Malerhaugen gård.Det blir fotgjengerovergang der parkens turvei treffer Ensjøveien, og på andre siden kommer du til det som skal hete Søndre tverrforbindelse, en gangvei tvers gjennom hele Ensjøområdet paralellt med Ensjøveien.

Her har vi forsøkt å tegne inn parken på et flyfoto:


Og her ser vi hvordan arkitekten forestiller seg den nye parken: