Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstadtoppen borettslag
Publisert  02.07.12
Sist endret  02.07.12
 
Etterstadtoppen borettslag er et navn du like gjerne kan vende deg til med en gang. Hvis du ikke har hørt navnet før, er det ikke rart. Det er ikke bygget enda. Vi har tidligere fortalt om at OBOS har planer om nybygg som skal erstatte garasjene utenfor Etterstad Øst.

I løpet av de snart to årene som har gått siden da har saken blitt ferdigbehandlet i Plan- og bygningsetaten, og reguleringen ble godkjent i bystyret i november.

Imidlertid ble saken klaget til Fylkesmannen innen fristen. På grunn av stor saksmengde har ikke etaten fått behandlet klagen før i slutten av juni. Imidlertid kom man til at klagen måtte avvises, fordi klageren ikke er part i saken i lovens forstand. Han bor i Etterstadsletta 47, men regnes likevel ikke som nabo. Det er bare borettslaget har "rettslig klageinteresse".

Og dermed dukket det opp et nytt skilt på Etterstadsletta:

Etterstadtoppen

Vi kan godt se litt nærmere på det.

Etterstadtoppen

Så fra 29. august er salget i gang, og vi får 38 nye naboer.