Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny skole?
Publisert  09.07.12
Sist endret  09.07.12
 
Vi har tidligere skrevet om mulighetene for skole i Brynsengfaret.

Omsorgsbygg jobber nå konkret med planarbeid for skole - og sykehjem - på denne tomten. På Saksinnsyn kan man se et skisseutkast.

Brynsengfaret


Det planlegges et bygg i 8 etasjer, med skole i de 3 nederste etasjene og sykehjem i de 5 øverste. Dette er jo en høyst utradisjonell løsning, som bl.a. bydel Gamle Oslo stiller spørsmålstegn ved.

For oss på Etterstad kan jo begge deler være interessant for mange. Men for de som ikke har barn i eller nær skolealder, og som heller ikke tenker fremover mot tiden på sykehjem, er det jo interessant å se på hvordan de forskjellige byggene vil fremstå for oss som naboer. Dette er reguleringsplanen som forelå før Omsorgsbygg kom på banen. Det lå an til å ende med boliger i blokkene til venstre, og næring i bygget til høyre.

Brynsengfaret


For bedre å sammenligne har vi lagt et omriss av disse bygningene over skisseutkastet fra Omsorgsbygg:

Brynsengfaret


Vi ser jo for det første at utsikten fra Etterstadkroken 7c, 7d og 7f vil bli vesentlig bedre hvis Omsorgsbygg får det som de vil. Og fra gangveien nedenfor skråningen, så vil antagelig ikke selv den øverste etasjen på sykehjemmet være synlig når det er blader på trærne.