Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

"Vi tester vannkvaliteten"
Publisert  07.08.12
Sist endret  07.08.12
 
Noen går rundt på Etterstad og ringer på hos folk for å "teste vannkvaliteteten". Vi har kontaktet Vann- og avløpsetaten. De har ikke sendt ut noen. Styret i det borettslaget vi har fått meldingen fra har ikke bestilt det.

Vanntestere


Da kommer vi bare på to mulige forklaringer. Enten er de der for å rane deg. Eller så er de der for å svindle deg. I det siste tilfellet vil nok "målingene" vise at du bør investere i et skikkelig filter.

Ikke prøv å finne ut av dette på egen hånd. Be dem vente, og ring politiet. Vann- og avløpsetaten var i ferd med å ringe politiet da vi kontaktet dem, men det er vanskelig for politiet å rykke ut hvis de ikke vet hvor på Etterstad de er nå. Prøv å få tatt bilder hvis du kan.

Det kan virke som om