Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Gravemaskinene kommer
Publisert  30.08.12
Sist endret  30.08.12
 
Oslo kommune har nettopp hatt en konkurranse, der Vann- og avløpsetaten søker entrepenør til oppdraget Rehabilitering av vannledningsnettet på Etterstad.

Rehabilitering av vannledningsnettet
(illustrerende bilde fra arbeid med fjernvarme, 2009)


Hovedvannledningene er fra perioden 1947-1965, så hvis vi tenker litt langsiktig, er dette absolutt et gode. Det forstår man nok når man ser på bilder av det som brukes i dag:

Rehabilitering av vannledningsnettet


Men på kort sikt, er det klart at det blir en del irritasjoner. Oppdraget omfatter grøfter på 2,5 meters dybde, ombygging av 20 kummer med mer. Bare arbeidene kommer til å merkes godt, men entrepenøren skal også etablere provisorisk vannforsyning og avløpshåndtering i perioden.

Det står også at "Det skal i hovedsak arbeides innenfor dagtid 0700-2200." Og entrepenøren skal planlegge "slik at det begrenser ulempene til fremkommelighet for beboerne mest mulig".

Et visst ubehag må vi nok regne med.

Rehabilitering av vannledningsnettet


Men det er vel verdt det, hvis vi kan få vannrør som ser ut som dette, i stedet for det vi så over:

Rehabilitering av vannledningsnettet


Kartene under viser hvor det meste av arbeidene skal foregå, rundt Etterstad Vest og i Etterstadkroken. Forventet start er i uke 40, og arbeide skal etter planen pågå i ca. 25 uker.

Rehabilitering av vannledningsnettet

Rehabilitering av vannledningsnettet