Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Onsums epler
Publisert  10.09.12
Sist endret  10.09.12
 
Vi har tidligere skrevet om mulighetene for skole på tomta i Brynsengfaret. Nå kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan:Vi har ennå ikke fått svar på om beslutningen er tatt, men detaljregulering er et omfattende arbeid, som neppe ville blitt igangsatt hvis ikke Undervisningsbygg har et meget sterkt ønske om å få til en skole her.

Av dokumenter som foreligger på Saksinnsyn fremkommer det at skråningen ned mot turveien er klassifisert som "nasjonalt viktig naturtype", noe som mer eller mindre utelukker inngrep i denne.

Av ting som må utredes nevnes selvfølgelig trafikk- og parkeringsproblemer. Foreløpig er det tenkt at skolen skal ha innkjøring fra Etterstadkroken. Et planlagt sykehjem ( i etasje 4-8 over skolens 3 etasjer) får innkjøring fra Brynsengfaret. Men dette er foreløpig, og vil avhenge av kommende trafikkutredninger.

Vi må innrømme at vi er nysgjerrige på akkurat hvordan samspillet mellom sykehjem skal foregå i praksis. Vår beskrivelse av etasjefordelingen over er ikke helt presist. Det som står i planbeskrivelsen er at 4. etasje skal være felles, og at : "Hensikten med å samle skole og sykehjem innenfor samme område er å søke å få til et samvirke mellom de ulike enhetene, både i forhold til drift og aktiviteter."