Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hotell i vekst
Publisert  10.09.12
Sist endret  10.09.12
 


Rica Helsfyr Hotell hadde ved starten i 1978 115 rom. Så bygget de en ny fløy med 92 rom i 2007, og 4 år etter bygget et par ekstra etasjer på det opprinnelige hotellet. Du husker kanskje hvordan hele hotellet var pakket inn?


Hotellet, som nå har til sammen 253 rom, ser i dag slik ut:Planen er å flytte parkeringen under bakken og bygge et nybygg på parkeringsplassen mot Innspurten. Dette skal bli i 12 etasjer, og gi 260 nye rom - altså en mer enn fordoblet kapasitet.Eller, for å si det på en annen måte: Godt over 5 ganger det hotellet du husker hvis du ikke har vært der oppe siden 2007. Her er et snitt hvor du ser nybygget til venstre mot Innspurten: