Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Grønvoll plass og Grønvoll park
Publisert  11.12.12
Sist endret  26.12.17
 
Vi skrev i 2008 om Grønvoll park. Det var den gang bare en ide i Veiledende Prinsipplan for det offentlige rom på Ensjø. Nå er det kommet så langt at kommunen ber om tilbud på arbeidet med regulering av parken. På bildet under er parken og plassen markert (på høyre side, over og nær den prikkede linjen fra T-banen).

Ensjø
Klikk for å se et større bilde


I neste bilde ser vi tydelig både plass og park. Grønvoll plass skal ligge mellom Fyrstikktorget og skolen. Dette er ikke en endelig tegning, men fra et forprosjekt. Som vi ser, så foreslås det her en redusert bebyggelse i Strømsveien 97 i forhold til det vi skrev om i januar i år.

Grønvoll plass/park
Klikk for å se et større bilde


Hvis du ikke helt ser for deg parken, så er det meningen å lage park i dette området rundt gamle Grønvoll gård, som foreslås omgjort til bydelskafe:

Grønvoll park


I det alternativet som gir mest park, tenker man seg at det skal se slik ut:

Grønvoll park


(Det finnes også et alternativ med mindre park (omtrent frem til det som her er gangvei gjennom parken). Det vurderes også å lage en gangbro over Grenseveien.

For noen av oss vil den mest naturlige veien til Ensjøbyen være over rundkjøringen og langs Ensjøveien, men for mange vil det bli nettopp denne veien gjennom Fyrstikktorget vi vil følge.

Det er også verdt å merke seg at det er laget et planinitiativ for Grenseveien 91 (merket G91) på bildet under. I stedet for det store lagerbygget, er det meningen å bygge boliger (252 leiligheter). Og forslagsstiller skriver: "Vi har som intensjon å anlegge hageanlegget i ny boligbebyggelse slik at det vil fungere i sammenheng (eller som utvidelse av) med en fremtidig Grønvoll Park."

Grønvoll park


[Etter at dette ble skrevet ble Grenseveien 91 kjøpt av Oslo kommune, og det skal bygges skole på eiendommen]