Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Farvel til Kampen og Vålerenga seniorsenter
Publisert  21.12.12
Sist endret  21.12.12
 
I februar i fjor hadde vi en god nyhet. Forslaget om nedleggelse av Kampen og Vålerenga eldresenter var blitt omgjort.

Kampen og Vålerenga seniorsenter


Men det var da. 13. desember hadde bydelsutvalget møte, og blant vedtakene var:

  • 10. Rammen for enhet for informasjon og kultur reduseres med 0,8 mill tilsvarende 1,5 årsverk, knyttet til nedleggelse av Kampen og Vålerenga seniorsenter.

Dermed ser det ut til at senteret blir borte. Kampen og Vålerenga seniorsenter hadde et omfattende aktivitetsprogram.

Kampen og Vålerenga seniorsenter


Vi regner med at senteret vil bli savnet, selv om det i kommentarene til saken snakkes om "flytting" til Omsorg + på Kampen.

Kampen og Vålerenga seniorsenterSenterets utflukter (fra senorsenterets hjemmeside)


Det skal visstnok være slik at brukerene har godtatt flytting. Eldrerådet i bydelen forklarer det slik i sine kommentarer: "Vi forstår godt brukerne av K&V seniorsenter som ikke orker å leve med årlige trusler om nedleggelse..."

Vi har vondt for å se at noe som skal føre til en innsparing på 1,5 årsverk kan betegnes som en "flytting", med mindre det virkelig er slik i eldreomsorgen at man på Omsorg+ har hatt 1,5 personer gående og slenge uten noe fornuftig å ta seg til før nå.

Men spares må det jo, med det rammene byrådet gir. Og når det først skal spares, så er det jo slik at det er vanskelig å greie seg uten ting når man ikke er vant med det. Men brukerne av senteret - i hvert fall de eldste av dem - har jo vært vant til å greie seg uten både det ene og det andre gjennom store deler av livet. Så da er det kanskje ikke så farlig???