Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Brakke på "friområde"?
Publisert  31.12.12
Sist endret  31.12.12
 
I 2008 fortalte vi om at bystyret hadde vedtatt et nytt friområde i Etterstadsletta 2.

Siden har vi ventet på at området skulle opparbeides. "Anlegg for lek", står det i vedtaket. Og vi synes jo Etterstad I har fortjent et nytt friområde, når vi tenker på de grønne områdene de har mistet siden første innflytting. Hvilke områder? For de som ikke kjenner historien, et flyfoto fra 1937, Etterstad I merket.

Etterstadsletta 1937


Når Etterstad Øst klager over utsikt tapt til Etterstadkroken og Etterstadtoppen, eller Etterstad Vest over Vålen, så må vi huske på at dette har andre opplevd før oss.

Men vedtaket i bystyret var et rent reguleringsvedtak. Det følger ikke penger til opparbeidelse med slike. Og friområdet har noen utfordringer før anlegg kan bygges. Trafikkstøy er et problem, og det skal visstnok også være forurensede masser (mer om dette senere, hvis vi får EBY til å vise oss en rapport fra ALS Laboratory group).

I mellomtiden leies deler av området ut til Gårdreform snø og grønt AS. De søker nå om å få oppføre en sanitærbrakke med vann og avløp.

Etterstadsletta 2


På flyfoto, under, er brakka markert med rødt.

Etterstadsletta 2


En liten brakke på 2,4x6 meter er neppe noe stort problem. Og for naboene kan det vel godt tenkes å være en fordel at Gårdreforms ansatte har et sted å gå på WC når de parkerer traktorene. Når leiekontrakten går ut, må Gårdreform ta med seg brakken sin.

Men det er kanskje en ide at vi bruker 5-års dagen for bystyrevedtaket (juni 2008) til å be om en framdriftsplan mht opparbeiding av friområde?