Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Helsfyr Panorama vokser
Publisert  01.01.13
Sist endret  01.01.13
 
Helsfyr panorama planlegger nå en utvidelse. Det er snakk om et tilbygg på 14. etasjer, som knyttes sammen med eksisterende bygg med broer i 8 etg.

Helsfyr Panorama
Her er tegningen lagt inn på et flyfoto av området slik det ser ut i dag:

Helsfyr Panorama


Det bygges (eller planlegges) mye og tett i dette området nå. På andre siden av Helsfyr Panorama vil Statens Kontorbygg oppføre en ny bygning (i rød sirkel):

Strømsveien 106


Og, som vi fortalte tidligere, har Rica Helsfyr Hotell planer om nybygg (vist til venstre på tegningen under,sammen med plasseringen av de andre nybyggene.

Helsfyr