Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Byggeplaner på Etterstad Videregående
Publisert  31.01.13
Sist endret  31.01.13
 
Det begynner å bli lenge siden vi første gang tok opp byggeplaner på Etterstad Videregående.. (Eller Maskinistskolen og Oslo Kokk- og stuertskole som det het den gangen.) Men nå foreligger det nye planer.

Plan- og bygningsetaten har fått en forespørsel der det heter:

"Vi har behov for å drøfte problemstillinger knyttet til reguleringsbestemmelsene for tomten, da vi slik det ser ut nå har behov for å bygge på en full etasje og et teknisk rom oppå den nye etasjen for å få tekniske føringer på en hensiktsmessig måte i høyblokka, kalt bygg D."

Bygg D er en del av det som før var Maskinistskolen:

Etterstad videregående


Det er mulig at noen få husstander i akkurat riktig etasje i Etterstad Vest eller Nord vil oppleve dette som et problem, men uten å ha vært på befaring, tviler vi på det. Mer interessant er det neste som står i brevet:

"Det kan bli aktuelt å rive bygg E som tilhører skolen, og i den forbindelse ønsker vi å drøfte hvilke krav som vil gjøres gjeldende for en eventuell riving."

Om dette er riving med tanke på eventuelt nytt bygg senere, eller om bygget bare skal vekk, vet vi ennå ikke.