Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nytt fortau
Publisert  30.01.13
Sist endret  10.02.13
 
Vi skal innrømme at det finnes mange mer trafikkfarlige områder i byen enn Etterstad. Men det har likevel vært merkelig hvor vanskelig det har vært å få fortau. Etterstad vel begynte å jobbe med dette i hvert fall så tidlig som begynnelsen av 90-tallet. I 1997 ble det endelig sammenhengende fortau langs hele østsiden av Biskop Jens Nilssøns gate. Senere på andre siden i forbindelse med utbygging av Vålen. Men fremdeles er det ikke mulig for f.eks. skolebarn fra Etterstadkroken å følge fortau langs Etterstadsletta til skolen. De må først krysse veien på Oslos mest merkverdige fotgjengerovergang. Fra en trafikkøy til midt i en utkjørsel.

Fortau på Etterstad


Men nå skal det bygges mer fortau. Bymiljøetaten meldte nettopp til Plan- og bygningsetaten at byggeplan for fortau i Etterstadsletta starter opp nå. Akkurat så kortfattet. Meldingen lyder i sin helhet: "Bymiljøetaten vil informere om at arbeid med byggeplan for fortau i Etterstadsletta starter opp nå."

Men det følger også et reguleringskart med:

Fortau på Etterstad


Overført til et flyfoto, vil det se omtrent slik ut:

Fortau på Etterstad


Vi vil forsøke å følge saken, og kommer tilbake til dette når vi vet mer om når det kan forventes at byggeplanen blir til et virkelig fortau.

Vi kan vel være enige om at dagens situasjon ikke er den ideelle vei hjem fra Barnehagen?

Fortau på Etterstad