Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ikke 14 etg. i Biskop Jens Nilssøns gate?
Publisert  20.02.13
Sist endret  20.02.13
 
Vi skrev om dette i november og i i 2011.

Biskop Jens Nilssøns gate 5

Sist gang var da det ble fremmet planinitiativ. I planinitiativet sto det at "Nybygget etableres i det skålformede landskapet i Svartdalen" og at det ville være "et motsvar til høyblokkene i Arnljot Gellines vei.", noe Etterstad vel protesterte mot. Biskop Jens Nilssøns gate 5 ligger jo ikke nede i dalen, men høyt oppe på platået over.

Nå har saken vært behandlet i Plan- og bygningsetatens Planforum, og i dokumentet Område- og prosessavklaring etter Planforum, viser det seg at Plan- og bygningsetaten i stor grad deler velets synspunkter.

Dokumentets punkt 1 oppsummerer det hele:

1. Kjernen i saken
For høy tomteutnyttelse og mangel på uteoppholdsarealer. Foreslått bygningshøyde og fjernvirkning

Ellers skriver etaten i sin konklusjon at utvikling til bolig- og næringsformål anbefales, men at bygningshøyden må reduseres til 6-7 etasjer. Det anbefales også å flytte bygningen mot nord, for å få bedre egnede utearealer på sørsiden. Det anbefales at all parkering skal under bakken.