Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor blir det av trærne våre?
Publisert  21.03.13
Sist endret  21.03.13
 
Vi oppdaget nylig at flere flotte trær er borte fra Etterstadsletta. Bymiljøetaten har hugget dem ned. Trærne står på kommunal eiendom, og etaten har antagelig rett til å gjøre som de vil.

Men vi synes det kan være vært å se på trærnes histore. Slik så forsiden ut på Etterstadnytt i 1980:Når Bjørnsons dikt preget forsiden, skyldtes det et samarbeid mellom Etterstad vel og Park- og Idrettsvesenet. Etterstad vel bevilget 7000 kroner på årsmøtet i 1979, og kommunen bevilget ytterligere 5000 kroner. (7000 i 1980 tilsvarer ca. 25000 i dag)

Her er et utsnitt fra beplantningsplanen, som bl.a. viser de trærne som nå er hugget ned.Vi finner det merkelig at Bymiljøetaten i 2013 bare fjerner trærne, uten at Etterstad vel engang blir informert på forhånd.