Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

1. mai
Publisert  27.04.13
Sist endret  27.04.13
 
Onsdag er det 1. mai. Vi har mottatt en melding fra Vålerenga kirke og 1. mai gudstjensten, og den oppsummerer mye av det som ellers skjer i bydelen 1. mai også.

1.mai 2013
1.mai gamle Oslo: Vålerenga janitsjar spiller på gudstjeneste i Grønland kirke kl 0930 1.mai-morgenen, sammen med Vålerenga-presten Ingunn Rinde. Rett etterpå kan en få 1.mai-frokost med Gamle Oslo Arbeiderparti i Grønland menighetshus (Grønlandsleiret)- hvor Prableen Kaur har hovedappellen. Og så slår vi følge bak Vålerenga skolekorps, som marsjerer via Rudolf Nielsens plass til Youngstorget. God feiring!

Ellers kan du lese mer på sidene til Vålerenga kirke,
Gamle Oslo Arbeiderparti, eller Gamle Oslo SV