Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Sporveien er tilbake!
Publisert  18.05.13
Sist endret  18.05.13
 
Du husker kanskje at vi for noen år siden fikk en ny nabo på Etterstad? Plutselig var det et firma som het Infrapartner som holdt til i Etterstadsletta 48. Bane- og sporveisentrepenør, kalte de seg.

Infrapartner


Det var riktignok de samme folkene som jobbet der. De var bare blitt offer for den galskapen som markedsføringsfolk og hemmelig privatiseringslyst førte til en periode. (Husker du f.eks. da bussene våre plutselig het Nexus. Og det var bare begynnelsen. Oslo Sporveier ble splittet opp i en mengde småselskaper som handlet med hverandre, kranglet med hverandre, og etterhvert saksøkte hverandre)

Men, tilbake til Etterstad. Nå er "Infrapartner" borte. Og i stedet har vi fått.... Sporveien.

Sporveien


Vi håper at dette navnet nå er kommet for å bli. Det er vi som må betale hver gang nye logoer, skilter, brevpapir, etc. skal utformes.

Men det forferdelige navnet Kollektivtransportproduksjon fikk de kanskje billig. Faste lesere av Lørdags-dagbladet forstår at det bare kan være en kilde til et navn som det der:

KTP