Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye planer i Grenseveien 61
Publisert  18.05.13
Sist endret  18.05.13
 
Som vi oppdaget på informasjonsmøtet nylig: Ensjøbyen er ikke lenger luftige fremtidsplaner. Svært mange av beboerne i Ensjøbyen har allerede flyttet inn, og nye områder transformeres hele tiden.

Nå foreligger det planer for Grenseveien 61 - den lave blokka i krysset med Gladengveien. Slik ser det ut i dag:

Grenseveien 61

Og slik er det foreslått at det skal se ut:

Grenseveien 61

Som du ser, så er det snakk om en helt annen utnyttelsesgrad.

Litt for mye trafikk til at du ønsker å bo der? Kanskje på denne siden. Men på baksiden ser forslagsstiller for seg en idyllisk tilværelse ved en gjenåpnet Hovinbekk.
Grenseveien 61


Du kan lese mer om dette på Ensjø - aktuell informasjon