Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye trær
Publisert  19.05.13
Sist endret  19.05.13
 
I mars fortalte vi hvordan Bymiljøetaten uten varsel hadde hugget ned trær som Etterstad vel en gang hadde betalt for. Nå har de plantet nye trær.

Nye trær

Da burde vel alt være i orden? Egentlig ikke. I brev til Park- og Idrettsvesenet datert 13/9-1979, skrev daværende formann Reidar Eriksen:
"Det har nemlig lenge vært ytret ønske hos beboerne her om å få flere trær, ikke bare til glede og rekreasjon, men også for å få en skjerming mot den stadige blæst på området."

Og de nye trærne er fine de. Men noen særlig skjerming mot "den stadige blæst" skal vi vel ikke regne med at de gir før de er like gamle som de trærne som ble så brutalt hogget ned.