Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hovinbekken tilbake til Gamle Oslo
Publisert  02.06.13
Sist endret  02.06.13
 
Vi har tidligere fortalt om planer for gjenåpning av Hovinbekken i Klosterenga park. Vi har også skrevet om nær forestående åpning på Teglverkstomta.

Men i dag så det ut som om bekken var blitt lei av å vente, og tok saken i egne hender. I Schweigaards gate oppdaget vi en kraftig bekk på vei mot sentrum:Den kom fra gårdsrommet mellom nr. 54 og 56 (ved kafeen "Vårt daglige brød").Gården til nr. 56 sto under vannog i nr. 54 gikk det virkelig hardt for seg. (Hvis du har lagt merke til at denne gården står i en skjev vinkel i forhold til gata, er det nettopp fordi det var her Hovinbekken gikk.Forklaringen fikk vi på baksiden, der store deler av parken sto under vann.For det første samlet seg i det tomme bekkeleit til høyre på bildet. Men se også på kummen til venstre.Der rant det tydeligvis mer vann inn enn det på noen måte kunne renne ut, slik at det bare var en vei å gå - opp.