Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjon



Laget i:

Nedhugging av trær.
Publisert  18.07.13
Sist endret  18.07.13
 
Vi har etterhvert fått mange saker som den overskriften passer på. Denne er foreløpig bare på planleggingsstadiet, og det er ennå håp om at den blir avlyst. Vi har tidligere fortalt om planer om gjenåpning av Hovinbekken gjennom Klosterengaparken.

Den gangen var det en udelt positiv nyhet. Men på veien til plankunngjøring har det blitt tilføyd en liten detalj som vi ikke la merke til før bekymrede naboer til parken begynte å sette opp plakater.

Området det gjelder er passende nok markert med grått på plankartet:


Det er planer om å lage parkeringsplass ute i selve parken.

Slik ser det ut fra lufta (den røde streken viser omtrent hvor grensen for parkeringsplassen skal gå.


Her er den aktuelle delen av parken - det er trærne til venstre som skal ofres for å gi plass til flere biler.


Noen forklaring på det bisarre påfunnet har vi ikke funnet i planforslaget, og vi finner trøst i at Bymiljøetaten protesterer.

De