Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Gutta på hjørnet
Publisert  02.08.13
Sist endret  02.08.13
 
I Etterstadgata har det dukket opp et nytt kunstverk.

Gutta på hjørnet

Det er en gave fra OBOS i forbindelse med VIFs 100års dag.

Gutta på hjørnet


Kunstneren er Merete Nilsen Bua, som også er styremedlem i Vålerenga vel og kjent fra Smia.

At OBOS har planer om en kontroversiell utbygging i området skal vi ikke la hindre oss i å glede oss over gaven. Vi tror rett og slett ikke at OBOS på noen måte forventer seg at protestene skal forstumme på grunn av dette.

Men kunstverket ligger jo fint til utenfor vinduene til de kommende blokkene.Gutta på hjørnet