Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Utbygging i Fyrstikkalleen
Publisert  15.09.13
Sist endret  15.09.13
 
Det arbeides nå med planer for utbygging i Fyrstikkalléen 1. Det er på andre siden av Strømsveien, så det angår ikke oss direkte, men det er ikke langt unna. Bildet under er tatt fra et vindu i Etterstad Nord.
Fyrstikkallen 1


Til venstre for det grønne bygget med Lindorff-logo ser vi en hvit bygning. Alle som har fulgt med i plansaker den siste tiden vil skjønne at den med sine tre etasjer er en veldig dårlig utnyttelse av en næringstomt i dette området. På kartet ser det slik ut:

Fyrstikkallen 1


I stedet for denne lave bygningen ønsker eieren å bygge tre blokker, på 7, 9 og 10 etasjer.

Fyrstikkallen 1


Slik tenker man seg at dette skal se ut fra en bil på Strømsveien:

Fyrstikkallen 1