Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Tyngdepunktet på Ensjø
Publisert  24.11.13
Sist endret  24.11.13
 
Nå er planene for Tyngdepunktet på Ensjø ute til offentlig høring. Tyngdepunktet er området rundt Ensjø T-bane, der det nå er klargjort for bygging over sporene. Slik ser man for seg inngangen til Ensjø T-bane i fremtiden:

Inngang T-bane

Her er hele kvartalet med bygningen på forrige bilde øverst i høyre hjørne.

Tyngdepunktet, EnsjøHer ser vi det planlagte torget i krysset Gladenggata og Ensjøgata (ja, de skal døpes om fra -vei til -gate).
Ensjø torg


Mandag 2. desember er det informasjonsmøte om planene i Auditoriet i Fyrstikkalleen skole, kl. 18.00-20.00.

Les mer på Prosjekt Ensjøbyen.