Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny boligutbygging på Etterstad?
Publisert  28.11.13
Sist endret  28.11.13
 
Det har nettopp dukket opp nye planer for boligbebyggelse på Etterstad. Riktignok i utkanten av området. Noen av dere er kanskje vant til å tenke på jernbanelinjen som Etterstads grense. Men etter at vi oppdaget at grensene mellom de gamle gårdene Etterstad og Nygård faktisk gikk mellom Etterstad sør og terrasseblokkene, har vi i Etterstad vel regnet Alna som grensen for vårt område. Det er området på bildet under som nå tenkes utviklet:

Arnljot Gellines vei 35


Du kjenner sikkert igjen industribygningen der bl.a. Bandidos holder til, og den gamle fabrikkbygningen ved Alnastien.

I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (det som nå heter "Bestilling av oppstartsmøte") står det om fabrikken:
Fabrikken fra 1850, er i delvis dårlig stand og benyttes i dag delvis til lager og verksted. Store deler er i dag ikke egnet til bruk.Det er ønskelig å renovere bygget og tilhørende pipe til næringsformål og muligens boligformål.

Arnljot Gellines vei 35


Om industribygget står det:
Industribygget er et 3-5 etasjer betongbygg plassert i tomtens hjørne tett på Alnaelva og vei forbi tomt. Det er ønskelig å rive hele eller deler av bygget, transformasjon av deler knyttet til ny boligbebyggelse kan være ønskelig. Øvrig bebyggelse på tomten har liten vcerdi og ønskes revet.
Arnljot Gellines vei 35


På kartet under ser vi tomtegrenser og byggegrenser. (Indre og ytre prikkede linje) Som vi ser er mye av den eksisterende bebyggelsene utenfor nye byggegrenser.

Arnljot Gellines vei 35


Det er mye å være bekymret for i denne saken, bl.a. bevaring av den gamle industribygningen, og nærhet til Alna. På den annen side: Eiendommen er jo ikke akkurat noen pryd for øyet i dag, og det er tvilsomt om det finnes midler til å redde den gamle fabrikken fra å falle sammen hvis den ikke får nye bruksområder. Vi får følge saken videre. Foreløpig er det ikke antydet utbyggingsgrad eller høyder på nye bygninger.