Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstadtoppen - dispensasjonssøknad
Publisert  20.12.13
Sist endret  20.12.13
 
Etterstadtoppen er snart ferdig - innflytting i mai 2014.

Etterstadtoppen

Vi ser at det nå er søkt om dispensasjoner fra reguleringsplanen i forbindelse med utomhusplanen. Det søkes også om å slippe nabovarsel.

Dette høres kanskje skummelt ut, men det ser ikke ut til å være veldig alvorlig. Det dispensasjonen gjelder er et reguleringskrav om 80 cm jord over garasje. P.g.a. utformingen av uteområdet, men adgang for brannbiler og en helning som skal samle opp overvann ønsker man å ha noe mindre der det bare skal være gress, og kompensere med et tykkere lag andre steder.

5 trær er blitt såpass skadet under arbeidet at de ikke kan reddes. Bymiljøetaten vil kreve planting av minst 10 nye trær med stammeomkrets 18-20, eller større.