Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Redd Ola Narr
Publisert  23.12.13
Sist endret  23.12.13
 
En nesten isfri vinter har gitt anledning til turer i det grønne nettverket av turveier rundt Etterstad. Men vi ble overrasket da vi kom til Grenseveien.

Ola Narr


"Bevar Ola Narr"? Ingen kan vel finne på å bygge på friområdene her?

Ola Narr er et av byens fineste friområder. Til og med ved solnedgang en regnfull vinterdag ser området idyllisk ut.
Ola Narr

Det er en flott utsikt over sentrum av byen

Ola Narr

Og som sagt, det som angår oss: Turveien tar deg tilbake til Etterstad nesten uten biltrafikk, enten du går over Kampen park eller langs turvei D2 opp til Valle Hovin.
Ola Narr

Til vår forskrekkelse fant vi ut at det er sant! Omsorgsbygg ønsker å plassere en midlertidig barnehage i parken. Mellom turveien og utsikten vi viste over. Dette skjer i all hemmelighet. Mens en permanent barnehage vil kreve omregulering, plankunngjøring, etc. kan midlertidige barnehager behandles på en helt annen måte. Vanlige planer finner man i saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider. Der finner du denne saken også, men bare fordi bekymrede naboer har skrevet til etaten. (Du kan lese om hvordan de oppdaget det i Ditt Oslo.) Etaten kan bare svare at de har hørt at det jobbes med planer om barnehage, men at de foreløpig ikke har mottatt noen søknad.

Det er et stort engasjement i området rundt Ola Narr. Hasle og Frydenberg historielag har til og med kommet med alternativt forslag til plassering. Lenger bort i Tøyenparken er det et område bak Tøyenbadet som er lite brukt:

Ola Narr

Jo, for de som ikke er kjent ser det kanskje også ut som et grøntområde som er til glede for nabolaget. Men gjerdet er ikke der for at barna ikke skal løpe ut i veien. Det er for å holde folk ute.

Ola Narr

Men er det så farlig når det bare er en midlertidig barnehage? Jo, slik "midlertidig" defineres i Oslo kommune. Søker man på "midlertidig barnehage" i saksinnsyn, så ser man fort hva som er realiteten:

Ola Narr

Se for eksempel på vår egen midlertidige barnehage på Etterstadsletta.

Etterstad midlertidige barnehage

Den ble opprettet i 2006, med tillatelse til bruk fram til 2008. I 2008 ble det søkt om forlengelse av bruk, fram til Etterstadjordet barnehage var ferdig, senest sommeren 2011. I søknader er selve eposten sjeldent interessant, det står gjerne bare "vedlagt følger søknad....etc.". Men her synes vi den er verdt å sitere, fordi det gir en innsikt i omfanget av "midlertidighet":
"Vedlagt følger epost nr 3 av til sammen 8 eposter med søknad om forlengelse av Ammerudlia, Etterstadsletta og Tråkka midlertidige barnehager. Paal Bergs vei ettersendes om en uke når frist for innsendelse av naboprotester utløper."

Den neste søknaden kom i 2010. Det var da klart at Etterstadjordet ble ferdig som planlagt, og begrunnelsen var nå en helt annen, og støttet seg på en beslutning i Byrådet:
Bakgrunnen for søknaden er barnehagemangel i Oslo. Byrådet har i den sammenheng besluttet at midlertidige barnehager ikke skal avvikles før full behovsdekning er oppnådd...."

Forlengelse ble innvilget til 2014, men det er klart at når dette er Byrådets holdning, så er det heller ikke noe annet etaten kan gjøre. Med andre ord blir "midlertidige" barnehager stående til det ikke lenger er behov for dem. Og det er vel ingen barnehager som er så "permanente" at de er garantert å bli stående hvis det ikke lenger er noen som trenger dem?

Det virker som om Omsorgsbygg med årene blir dristigere og dristigere når det gjelder bruk av friområder. Fordelen med friområder er at de er gratis! Det finnes jo andre tomter i denne byen, men de må man betale for. Etterstad vel foreslo i 2007 for Omsorgsbygg at man skulle opprette en "Alnafossen barnehage". Følgende er et illustrerende bilde der Etterstad midlertidige barnehage er klippet og limt inn for å vise tenkt plassering:
Alnafossen barnehage

Så vidt vi kan huske verdiget ikke Omsorgsbygg forslaget et svar. Grunnen var nok at denne tomten på ingen måte ville være gratis for kommunen. (Og for å berolige medlemmer av velet som blir dypt forskrekket over at noen kan tenke på å bygge der, viser vi et bilde av gjeldende regulering - to kontorblokker på 10000 kvm.:

Alnafossen barnehageAksjonsgruppen Bevar Ola Narr har opprettet en Facebook-gruppe. Besøk den her.