Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

46-bussen tilbake
Publisert  22.03.14
Sist endret  22.03.14
 
Hvor i all verden går 46-bussen, og hvorfor angår det oss? Forstår godt at dere spør. Men 46 bussen ble et offer for regjeringens behov for å beskytte byggeplassen i regjeringskvartalet mot kollektivtrafikk, akkurat som 37-bussen. På andre siden av byen gikk de to bussene i samme trasé et godt stykke.

46-bussen


Men mens 37-bussen til slutt fikk komme tilbake til Stortorvet (i hvert fall ene veien), så fikk 46-bussen ny holdeplass - på Majorstua! Derfor synes vi godt at vi som tross alt har vært mye heldigere kan koste på oss å støtte et opprop til fordel for 46-bussen.

Skriv under her.