Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nå tar de Ola Narr
Publisert  25.03.14
Sist endret  25.03.14
 
Vi har tidligere skrevet om forslaget om å bygge barnehage i friområdet på Ola Narr.Men vi trodde jo egentlig ikke at det skulle være mulig. Det har skjedd mye bygging på grøntområder de siste årene. Men på Ola Narr? I Tøyenparken? Sentrale friområder som er viktige for hele byen? Vi trodde at så snart det ble oppmerksomhet om saken, så ville den midlertidige barnhagen bli flyttet til et av de mange alternative stedene.

Men saken har nå vært oppe i byutviklingskomiteen, og det var der ganske bred enighet om å bygge ned friområdet.

Se på disse menneskene:

Øystein G. Sjøtveit (F), Espen Ophaug (V), Maren Malthe-Sørenssen (H), Kristoffer Gustavsen (H)
Alle disse er for å bygge ned parken på Ola Narr

Yassine Arakia (H), Aslak Aslaksen (H), Gülsüm Koc (H), Anders Røberg- Larsen (A)
Alle disse er for å bygge ned parken på Ola Narr

 
Nina Bachke (A), Fatima Ali Madar (A), Anne Cathrine Berger (A)
Alle disse er for å bygge ned parken på Ola Narr

Ingvild Reymert (SV), Harald A. Nissen (MDG)
Disse to var de eneste som ønsket å la oss beholde Ola Narr.


Saken skal fremdeles opp i bystyret, men når parken i den grad blir slaktet i byutviklingskomiteen er det vanskelig å være optimistisk. Partiene stemmer gjerne likt i komite og bystyre.

Det er jo et godt stykke fra Etterstad til Ola Narr. Er dette så viktig for oss? Vel, for det første er det en flott turrute hvis du skal mot Carl Berners plass eller lenger vest i byen. Men vi har jo mange turmuligheter i fine grøntområder vi, f.eks..... Nei, kanskje best å ikke snakke om det. Hvis folkene i byutviklingskomiteen får høre om det, skal de sikkert bygge der også.

Men det viktigste er at de nå overskrider en grense. Det er ikke lenger bare utbygging av en flik av et friområde. Løkka bak parkeringsplassen. Restarealet ved idrettsbanen. Det er det de har pleid å ta før. Men nå går de etter indrefileten i den viktigste parken i Oslo Øst. Får de gjennomført dette er det ikke lenger noen grenser for hvor man kan bygge, og en dag våkner vi til lyden av gravemaskiner mellom Etterstad Nord og Etterstad Sør. Derfor må de stoppes nå.

Det kan vi selvfølgelig gjøre til kommunevalget. Men det er lenge til. Aksjonsgruppa Bevar Ola Narr parken har leid inn en advokat, og samler inn penger.

Kontonummeret er: 2801.21.10423

Ellers skal vi si fra når det blir lenkegjenger på byggetomta og mulighet til å la seg arrestere for en god sak.