Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Arnljot Gellines vei 35
Publisert  18.05.14
Sist endret  18.05.14
 
Det har nå vært informasjonsmøte om planene i Arnljot Gellines vei 35. Det meste av informasjonen er tinge som vi har skrevet om tidligere, men vi fikk vite litt mer om hvordan det kommer til å se ut:


Her ser vi Hus A fra broen over jernbanen (i midten av bildet):


Her ser vi de nye bygningene fra Nygårdskollen:


Og her ser vi Arnljot Gellines vei 35 fra Alnastien. Nå er det viktig å være klar over at vi her ser også det som på denne årstiden er skjult av trærne. De tre bygningen til venstre er f.eks. eksisterende bebyggelse på Nygårdskollen. Det er altså kun de delene av nye bygninger som stikker over trærne som vil være synlige om sommeren.