Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Farvel til Ola Narr
Publisert  28.06.14
Sist endret  28.06.14
 
Vi skrev nylig om at det var håp om å bevare Ola Narr som park. Men slik gikk det ikke. Fylkesmannen har avvist anken, og et av byens fineste friområder forsvinner for bestandig.

Forholdsvis nylig ble det satt opp en skigard på Ola Narr.


Det var for å beskytte bevaringsverdig natur mot uforsiktige turgjengere og hundeeiere.Men nå har det kommet helt andre gjerder opp. Turveien er blitt sperret av byggegjerder og nye brakker.Noen reagerer kanskje på uttrykket "for bestandig". Vi er jo blitt lovet at dette er en "midlertidig" barnehage. Jo da. Men det var det de sa om Etterstadsletta barnehage også. Det var jo bare en midlertidig barnehage som skulle stå til Etterstadjordet var ferdig. Det synes å være en bevisst politikk om å bygge ned friområder.